React Right

Přehled kurzu

React Right

CENA KURZU: 2.990 Kč

Minimální věk pro účast

12 let.

Předpoklady pro výcvik

Certifikace SSI OWD nebo ekvivalent jiného výcvikového systému.

Výuka teorie

Samostudium online e-learnigu

Podrobnosti

Jedná se o kurz, ve kterém se dozvíš, jak správně reagovat na mimořádné situace a poskytuje ti školení a znalosti, které potřebuješ, abys mohl jednat jako první zasahující v případě lékařské pohotovosti. V tomto flexibilním kurzu si můžeš vybrat o kterých předmětech se budeš chtít dozvědět, včetně prvotního ohledání, první pomoci, KPR a stabilizačních technik. Můžeš se také dozvědět, jak správně podávat kyslík v nouzových situacích při potápění a základy práce s automatickým externím defibrilátorem (AED). Kombinací lekcí a školících scénářů ti tento kurz poskytne potřebné nástroje a sebevědomí, které je nutné ke zvládnutí těchto situací. Dokončením tohoto kurzu získáš certifikaci SSI React Right a budeš schopen/schopna zasáhnout v případě krizové situace. Začni s kurzem ještě dnes online.

Více infomací zde:

React Right 👇

react right